Podmínky ochrany osobních údajů

www.zelenalekarna.cz si velmi váží vaší důvěry a chrání vaše data před zneužitím.
Veškerá shromažďovaná a zpracovávaná osobní data jsou chráněna v souladu se zákonem č. 101/200 Sb. O ochraně osobních údajů v České republice a jsou získávána s vaším souhlasem při registraci v našem obchodě. Tato data jsou nezbytná pro realizaci obchodní transakce.
www.zelenalekarna.cz veškerá data získaná od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytuje je třetím osobám s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.